SLOVA PRO LIDSKÁ SRDCE..

VEJDI MÉ SVĚTLO DO SRDCE MÉHO

ZAŽEHNI PLAMÍNEK DO NADĚJE

POHLAĎ A PROBUĎ SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

DO VELIKOSTI BOHA SVÉHO

 

Když začal tento převratný čas, a nikdo z nás jsme nevěděli co nás čeká, pro nás pro lidi, pro planetu Zemi, a stále nevíme, prosila jsem svého světelného průvodce o slova pro lidská srdce, která by nám pomohla v této neznámé chvíli.

Přišla tato slova pro nás a přišlo i sdělení, že budou přicházet poselství do dvanácté.

Tato poselství už několik dní dostávám a budu vám je ve velké úctě předkládát tak, jak budou přicházet pro náš lid.

Je skutečně na každém z nás jak tato slova přijme. Máme svobodu a zodpovědnost

každý sám za sebe a v sobě, následně se tato naše zodpovědnost prolíná do kolektivní zodpovědnosti.

Věřím, že tento čas je novým začátkem pro náš vědomý život. Mnohokrát v minulosti nám planeta Země sdělovala skrze své pohromy, že není vše v pořádku a jak má být.

Vždy jsme našli nějaký možný způsob jak naše zastavení obejít a výmluvy, proč nemůžeme být doma, s rodinou, s dětmi, sami se sebou, proč se nemůžeme zastavit a zklidnit a začít naslouchat, sami svému srdci a žít tak, jak naše nitro žít chce.

Byla jsem na tom úplně stejně, že taková razantní změna není vůbec možná a stále byly rozumné důvody, i já si říkala:“že až někdy”.

Ale vše je řízeno jinak, nikoli námi, a najednou jsme zastaveni naprosto, co jsme si nedokázali představit je tu, rázem zjišťujeme, kde se vlastně nacházíme a odmítáme uvěřit, že to vůbec může být tak hrozné.

Ano může, je mnoho věcí, co k životu nepotřebujeme a co potřebujeme, to jsme zapomenuli.

Pojďme tedy společně, každý sám a všichni zároveň, najít to své místo ve svém srdci na této Zemi a pomoci vědomě ke změně dalšího žití.

 

I. POSELSTVÍ

Do lidských řad vstoupila POKORA, která je vyvolána STRACHEM.
Tento strach je šířen záměrně, aby se lidé sami nad sebou zamysleli a dostali svůj čas, prostor na ZMĚNU POSTOJE, který nyní bloudí v dálavách.
Říkám vám lidské bytosti, jste velice NEKLIDNÍ a nemáte možnosti sami sobě učinit klid pro volání své DUŠE.
Jděte do koutu samoty a započněte se svým SRDCEM HOVOŘIT.
Jděte do svého srdce a začněte NASLOUCHAT co vám vaše srdce sděluje, také  
aby jste sami pochopili a procítili vaši podstatu.

II. POSELSTVÍ

Po tuto dobu je v energiích velice silné magnetické pole vaší Země a velice mnoho se děje pod povrchem,kam lidé svůj zrak nyní v době chaosu nehlíží. V tento čas je MATKA ZEMĚ ve stejném víru nemoci jako ta vaše srdce neklid a chaos. Pro pomoc její je potřeba do slov a srdci také tutu Matku Zemi přizvat pomoci k uzdravení vaší půdy tak, aby v době, kdy jeden druhého budete potřebovat jste síly spojili.

 

III. POSELSTVÍ

Je v tento čas co přichází mezi lidské bytosti stav NOUZE, která je vyvolávaná.     LIDÉ VĚŘTE, ŽE V TÉ NEJTĚŽŠÍ HODINĚ JEN POTŘEBA SVOJI DUŠI A SRDCE, SVĚDOMÍ. To vše u sebe každy z vás má. Není potřeba  ŽÁDNÝCH STATKŮ A HMOTY, kterou se obklopujete. Nastal čas pro vaše uvědomění a přehodnocení hodnot. VE SVÉM SRDCI MÁTE KLÍČ, KLÍČ K LÁSCE A ŽIVOTU! Tento klíč jste nenalezli v dobách, kdy toliko vaše srdce prosilo. Jděte a najděte tento svůj DAR, OTEVŘTE SE K LÁSCE, až poté může započít očista vaší duše.

IV. POSELSTVÍ

Mnohé jsem sděloval a jen výsměch v lidských srdcí. Přicházet budete bolestivě ke své pravdě, není cesty jiného směru. Zapalte svíci, zvěstovat vám bude do vašeho nitra pravdu vašeho počínání. Nikde není chvíle klidu, kde by jste dokázali sami sobě ustati a tento čas sobě dostati.

 

V. POSELSTVÍ

Tváří v tvář se smrti dívat budete.

Ve vaší přítomnosti se tvoří kolony.

Proudy ANDĚLŮ vám přichází pomoci na matičku zemi.

Ženy a děti se budou moci uchýlit do své náruče.

VI. POSELSTVÍ

V LÁSCE DO SLOV VKLÁDÁM NADĚJI

PRO VÁŠ LID A PLANETU ZEMI

VE SVÝCH MODLITBÁCH

 

VII. POSELSTVÍ

JÁ TOBĚ VKLÁDÁM DO RUKOU LIST,
LIST STROMU, KTERÝ VE VAŠEM PODNEBÍ CHŘADNE A USYCHÁ
DO SVÉ NADĚJE JEJ PŘIZVĚTE A PÍSEŇ PRO NOVÝ ZAČÁTEK PĚJTE
SRDCE V SRDCI STROMU VÁŠ ZVUK SLYŠETI BUDE

 

VIII. POSELSTVÍ

NEKONEČNO JE ŽIVOTNÍ ENERGIE PRO LIDSKÉ DUŠE,
KTERÉ PŘICHÁZÍ NA TENTO SVĚT PRO SVOJI ZKUŠENOST V TENTO ČAS,
JE VELICE DŮLEŽITÉ PŘIJETÍ SVÉHO POSLÁNÍ A ÚKOLU.
V TENTO ČAS KAŽDÁ LIDSKÁ BYTOST BY SAMA SOBĚ MĚLA PŘIJMOUT SVOJE
POSLÁNÍ A VYSTOUPIT ZE SVÉHO STÍNU,
KAŽDÉ LIDSKÉ SRDCE JE DŮLEŽITÉ DO CELKU TÉTO DOBY.

IX. POSELSTVÍ

NASTÁVÁ ČAS PRO LIDSKÁ SRDCE A JEJICH POKORU,
KTEROU PO DLOUHÝ ČAS ZTRÁCELI.
POKORU VE SVÉ DUŠI KAŽDÝ MUSÍ NAJÍT
A DO ČASU PŘÍŠTÍCH VLOŽITI NA OLTÁŘ SVÉHO ŽITÍ.
V MÝCH SLOVECH PŘINÁŠÍM NADĚJI PRO LIDSKÁ SRDCE,
KTERÉ UHASÍNÁ BEZNADĚJ.
AŤ MÁ SLOVA POŽEHNÁNÍM TVÉHO SRDCE PŘINÁŠÍ KLID A NADĚJI.

X. POSELSTVÍ

MÁ SLOVA JDOU V ČASE, KTERÝ UBÍHÁ V LIDSKÝCH SRDCÍ,
NA TENTO ČAS JE VELICE MNOHO ZKOUŠEK.
VE SVÉM ČASE KAŽDÁ LIDSKÁ DUŠE MÁ SVŮJ KVĚT A PROSTOR.
ZALÍVATI JE POTŘEBA TENTO KVĚT,
DO LÁSKY VYKVETE.

 

XI. POSELSTVÍ

VE SVÝCH PŘÍBYTCÍCH LIDSKÝCH POŘÁDEK A ČISTOTU SI UDĚLEJTE,
TAK JAKO VE SVÉM SRDCI ČISTOTU MĚJTE,
TAK I VE VAŠEM PROSTORU ŽITÍ TUTO ČISTOTU CHTĚJTE.
JE SPOUSTA VÁS, KTEŘÍ SE OBKLOPUJETE VĚCÍ BEZ DUŠE
A STÍSNĚNĚ SE PAK VAŠE DUŠE CÍTÍ.
JAKO NAHOŘE TAK DOLE PRAVÍM

 

XII. POSELSTVÍ

HODINA VAŠE JE U KONCE DO CELISTVOSTI CESTY.
CESTY, KTEROU KAŽDÝ SÁM ZA SEBE MUSÍ UJÍT.
KAŽDÁ LIDSKÁ BUŇKA JE VE SVÉ CELISTVOSTI TĚLA,
TAK MÁ SLOVA DO DVANÁCTÉ JE CELEK PRO KROKY VAŠE.
VE SVÉM SRDCI NAJDETE VŠE CO ŽÁDÁTE,
VE SVÉ BLÍZKOSTI MNOHO POMOCNÍKŮ,
ZAPOČNĚTE SVOJI CESTU DO VELIKOSTI SMĚRU,
KTERÝ UDÁ TÓN VAŠEHO SRDCE.

Zajímá Vás něco? Zeptejte se:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Ochrana a zpracování osobních údajů


Jaké jsou zkušenosti účastníků Setkání?

Na Setkání se pokaždé těším, protože je to pro mne vždy něco jako pohlazení pro duši. Den plný pohody a i když znám téma - balíček plný překvapení. Když jsem se účastnila poprvé, emoce byly různorodé. Nevěděla jsem, do čeho jdu... ani, co mi to přinese. Je toho mnoho, co nás každého na cestě životem už potkalo nebo ještě může potkat. Ne vždy jsme schopni se s danou situací vyrovnat, pochopit ji a jít v klidu dál. Mně osobně Setkání postupně přinesla a přináší odpovědi na otázky, které jsem měla uvnitř a neměla je komu položit.
M. LainkováNáměšť nad Oslavou
Pozoruji, že jsem pomaličkou prací na sobě daleko klidnější a vyrovnanější. Slova manžela: "když se ještě více otevřeš a uvolníš, budu nejen spokojený, ale doslova nadšený" 🙂
M. M.Velké Meziříčí