Jsem svobodná a zároveň celistvá, v lidském těle, s duší anděla, která konečně našla sama sebe a klíč ke své velikosti.

          

 

Po vyslechnutí Vašeho životního příběhu Vám předám informace, které potřebujete slyšet, uvidět a pochopit. Ve vzájemné důvěře sdílím Vaše proměny a uzdravení.

Výsledkem mé dosavadní celoživotní cesty je, že jsem se naučila vstupovat do svého nitra, do své vlastní podstaty, do chrámu své duše,

                                                   “NAŠLA SEBE SAMA” 

Vyřešila si bolesti, zklamání, nepochopení a staré vzorce, které už nepotřebuji.
A když nějaké přijdou, už se z toho nehroutím, umím je rozklíčit a zpracovat.

Věřím ve své Vyšší já, svému Bytí a svému srdci tak, že vše, co se mi děje a ke mne přichází, je pro mé nejlepší dobro. Dovolím si radovat se z maličkostí a přítomného okamžiku.

Probudila jsem své NITRO, ve kterém jsem našla nejlepšího přítele, lékaře, rádce, učitele, Lásku a naději.

Cítím se svobodná a zároveň celistvá, v lidském těle, s duší anděla, která konečně našla sama sebe a klíč ke své velikosti.

_____________________________________________________________________________________________________________

Už jako malá jsem měla vše. Byla jsem plně vybavena. Napojením na vědomí jsem uměla komunikovat na energetické úrovni, uměla jsem si hrát, radovat se, neposuzovat ostatní, žít v přítomném okamžiku.

Uměla jsem pracovat s energií a řídila se kompasem, který jsem měla jako svůj poklad ve svém srdci, ve svém nádherném bohatém zámku.

Byla jsem vším, princeznou, kouzelnicí, kuchařkou, rádcem, králem, hvězdářem, sluncem.

Tím vším jsem byla a netušila, že to brzy ztratím. Svůj smysl, proč jsem přišla na tento svět, si nezvládnu udržet. Síla, která na tomto světě je, je mocnější. Nikdo nikoho neposlouchá. Nevěří sám sobě, natož druhému, dělá a říká něco jiného, než si myslí, a že slova mají pro každého jiný význam, a stávají se zbraní.

Moje srdce či duše, jak tomu chcete říkat, se dostalo do zmaru. Bylo svázané a začínalo vše během života ztrácet. Svobodu, sebehodnotu, sebevědomí, svůj názor a smysl života. Zasáhlo to mé zdraví, radost i světlo.

Ze světla to samospádem přecházelo do šera až do stínu, zůstal jen malý plamínek, plamínek naděje, že se moje duše rozpomene na můj nádherný zámek a poslání.

_____________________________________________________________________________________________________________

Dobrá zpráva je, že svět je dokonale vymyšlený, není co vylepšovat.

Takže pokud je nám “jako dětem” vštěpováno od útlého dětství

               - jak se máme chovat, a ne žít přítomným okamžikem,
               - jak musíme poslouchat starší, a ne sami sebe,
               - jak nesmíme být sobečtí a dávat vše ostatním, a ne prvně sami sobě,
               - jak musíme čekat, až nás bude někdo milovat, a ne, že podstatou vašeho bytí je milovat sám sebe,

prostě všechno úplně opačně, než vlastně má být, stává se z našeho života propast, nebezpečná jízda.

 

V mém případě jsem cítila svázané ruce, nohy, křídla, ucpaná ústa. Topila jsem se v moři nepochopení, nejistoty, bolesti.   Díky vzorcům od rodičů, dogmat a názorů společnosti, jsem se vždy na svých životních křižovatkách rozhodovala rozumem,   ne srdcem.

Byly momenty, kdy jsem poslechla srdce, a ty se nakonec zpětně ukázaly jako jediné, které byly v souladu s mojí duší a byly na mé cestě jako jednosměrky. Tam, kde jsem se rozhodovala rozumem, jsem bloudila, byla ve slepých uličkách, prudkých stoupáních a pádech, kruhových objezdech, polních cestách, než jsem našla tu svoji hlavní silnici.

Díky svým třem dětem a rodině jsem obohacena a otevřena všemu co k nám přichází. Děti jsou velcí učitelé, kteří přichází do našeho života s plánem pomoci, dostat nás z našeho zmaru, ve kterém už my dospělí nevidíme cestu.

Děti nám dávají bezpodmínečnou lásku, dokáží komunikovat na energetické úrovni, jsou první, kteří nám chtějí pomoci od bolesti a ulevit nám, stahují vše z nás do sebe.

Bohužel my ”dospělí” to vnímáme tak, že máme dítě nemocné, a ne tak, že nám chce pomoci a že je něco špatně u maminky či tatínka, v rodině.

Jsem toho názoru, že jako děti se rodíme na tento svět pro pomoc.

Rodíme se svým rodičům a prarodičům, sourozencům a přátelům jako světlo. Světlo, které rozsvítí a pomůže od marnosti, která se stala součástí každodenního života všech.

Bohužel jsme to jako lidé vzali za špatný konec a děti se stále rodí a rodit s tímto posláním budou, dokud to nepochopíme a nezačneme žít život pravdy sami k sobě a k ostatním.

Teď zpětně mohu říci…

Když jsem se stala maminkou, přišel mi do života pomocník, měl úplně stejný záměr jako já, když jsem se narodila, a to pomoci rodičům.

Prvorozený syn Radek přišel, abych se rozpomenula, co jsem a jaké mám schopnosti. Schopnost komunikace na energetické úrovni, svoji víru a pokoru. Narodil se s nezakloubenýma nožičkama a verdikt lékařů zněl: „Váš syn zůstane na vozíčku.“

Přesně tady jsem cítila svoji sílu, postavila jsem se sama za sebe, nechala se vést svým srdcem, zachránila synovi život.

Roztříštila se ve mne exploze víry a jasného vnitřního hlasu, že to tak nebude, že to mohu změnit.

Co následovalo, bere zpětně dech i mne, a to jsem byla přímá účastnice svého života. Je to dlouhý příběh s dobrým koncem. Vše, čím jsme si prošli, si můžete přečíst zde.

Každý den děkuji svému srdci s vděčností a slzou v oku, že náš syn chodí, že vše, čím jsme si společně prošli, mi ukázalo, jak jsem mocná.

Asi nebude úplně nepochopitelné, že o druhém dítěti jsem nechtěla ani slyšet, věkový rozdíl mezi kluky je pět let. Bohužel za těch pět let jsem se dostala opět do propasti mé duše a nevěděla jsem, jak z ní ven. Ven z manželství, z bolesti, ze všeho.

Říká se, že syn se rodí mamince, aby jí otevřel něco mezi ušima, a dcery se rodí tatínkům, aby jim pomohly otevřít srdce.

Na základě svých životních zkušeností s tím mohu jednoznačně souhlasit.

Narodil se mi druhý syn Daniel, nádherné dítě, další pomocník s andělskou duší, energií, schopností a otevřeným srdcem. Tolik něhy a pozornosti, jako od mého syna, se mi nedostalo ani od mého dospělého manžela.

Druhý syn se mi také snažil ukázat, že mohu uzdravovat, tři měsíce od narození dostal ekzém ze sunaru. Lékařský verdikt, kortikoidy a nevyléčitelné. Asi už vás samotné napadne, jak jsem na tuto zprávu reagovala. “To nikdy nedopustím, udělám vše, aby se uzdravil.”  Nahlédnout do příběh můžete zde.

Ke svým dětem cítím neskutečnou vděčnost, že mi s takovou láskou ukazovali a stále ukazují, kdo jsem.

_____________________________________________________________________________________________________________

V mých 33 letech nastalo rozhodnutí, buď umřu, nebo budu žít.

Vzhledem k tomu, že jsem měla dvě děti, dva ANDĚLE vedle sebe, jsem zůstala.

Začala jsem hledat sama sebe, to malé dítě, tu niť, která se přetrhala, a sbírala všechny informace ohledně komunikace s Anděly, Reiki, léčitelství, EFT, automatické kresby, Kvantovky. Přečetla spoustu knih, hledala podstatu života, můj smysl, moje napojení a snažila najít někoho, kdo mi poradí, jak pracovat se svými dary.

Bytostně jsem si myslela, že přijde někdo, kdo mávnutím kouzelného proutku všechno za mne vyřeší, udělá a já bez práce budu tam, kde chci být a taková, jaká chci být.

OMYL PŘÁTELÉ!!!!

Zjistila jsem, že je to velký omyl, kterým jsem si chtěla ulehčit práci, byla líná, nalhávala sama sobě a fakt si myslela, že to je cesta. Stále jsem se zlobila na ostatní, že mi nic nefunguje, že mi něco chybí, co oni mají a já ne.

Přes všechny pády a kotrmelce mne život posunul k jedné jediné cestě pro mne, a to je cesta sama k sobě, do svého srdce, nitra, mého království.

Přestala jsem se vymlouvat na všechno a všechny kolem. Přiznala si své chyby i úspěchy, uvědomila si, co mi v životě fungovalo, a co ne.

Hlavně jsem ZAČALA pracovat a ne hledat. Stávala jsem se tvůrcem a ne obětí ve svém filmu života.

Musela jsem zpracovat všechny strachy, předsudky, sebedůvěru a lásku sama k sobě.

Učila jsem se být režisérem, scénáristou, hercem i divákem. A co myslíte? Můj život mi začal dávat smysl.

Došla jsem do bodu, kdy jsem nyní podruhé, už šťastně vdaná, a kluci mají spokojenou a klidnou rodinu. S manželem se nám narodila dcera Magdalenka, další Anděl s velkým A. Já už dnes vím, proč přišla. Ukazuje nám opět další dary, který život přináší v přítomném okamžiku.

Co stojí také za úvahu je, že my jsme byli také děti, i naši rodiče byli děti, a naše děti budou mít další děti.

_____________________________________________________________________________________________________________

Pojďme tedy už skutečně žít.

Vzhlížíme k Andělům, ale své Anděly, které máme nejblíže, učíme a vnucujeme svět, ve kterém nikdo neví, kam patří a co má dělat sám se sebou.

Díky svým zkušenostem, pochopením propojenosti, vhledům a daru vcítění, jasnozřivosti, automatického písma, mohu podat pomocnou ruku, “pokud je dovoleno,” tak, abychom své děti, sami sebe, své rodiče, dokázali přijmout, abychom pochopili a otevřeli se našemu poslání, pro které jsme na tento svět přišli.

Mohu vyslechnout váš příběh, pomoci nahlédnout na váš život ze všech úrovní tak, abyste se mohli sami rozhodnout, zda začít znovu, či zůstat ve starých kolejích a být nepropojeni se svým kompasem, být ve tmě.

Mohu pomoci s fyzickými bolestmi, rozkrýt příčinu, podívat se do starých programů, proč se vám opakuje stále dokola stejná situace, pomoci najít sama sebe.

Jsme propojeni, vše se vším souvisí, a pokud začneme sami u sebe, dokážeme změnit svět.

Náš svět, do kterého se rodíme s úžasnou energií a bezpodmínečnou Láskou.

_____________________________________________________________________________________________________________

                       Neslibuji, že je to cesta jednoduchá, je to jen o Vašem vnitřním bytostném                   ROZHODNUTÍ - VÍŘE - AKCI "ZAČÍT"

  • Naučit se vstupovat do svého nitra a mít přímé spojení se sebou.
  • Nastoupit na vědomou cestu k objevení lásky, přítele, rádce ve svém srdci.
  • Umět ověřenými metodami pomoci sám sobě, vynulování strachů, traumat, nepochopení a stínů.
  • Probudit své nitro, dovolit si být sám sebou, žít v lehkosti a radosti přítomného okamžiku a všeho, co ke mne přichází.

"Slova mají pro každého jiný význam  

a myšlenka je velice mocný nástroj."

Každý jsme jedinečný, máme své důležité místo a poslání v celistvosti všeho.

                                                                                       

 

 

                                                                                                      S Láskou a nadějí Jana